Tym razem siostra Bożenka Kondrusiak, która jest koordynator projektów rozwoju AAC w Socjalnej Szkole Caritas w St. Petersburgu przyjechała do naszej szkoły z Panią Olgą Lotosh – dyrektorem Socjalnej Szkoły Caritas, Panią Anną Baliakową – logopedą i pracownikiem naukowym  w laboratorium psycho-fizjologii mowy Instytutu Fizjologii im. Iwana Pawłowa Rosyjskiej Akademii Nauk oraz znaną nam już dobrze Iriną Tekocką – logopedą i prezesem Stowarzyszenia AAC w Rosji.

Nasi goście obejrzeli szkołę i jej wszystkie zakamarki, obserwowali zajęcia prowadzone przez szkolnych specjalistów AAC – Iwonkę Stępniewicz, Jolę Jaszczuk i Aldonkę Mysakowską – Adamczyk, rozmawiali z rodzicami dzieci znajdujących się pod opieką zespołu WWR.

Uczniowie z III piętra, jak zawsze powitali gości w kręgu porannym pytając o ich imiona, rodziny i zwierzęta domowe a także o zainteresowania.

Cieszymy się na dalszą współpracę z kolegami po fachu z Rosji 🙂

1. Olga Lotosh – dyrektor Socjalnej Szkoły Caritas w Sankt Petersburgu – Rosja, psycholog – Centrum Szkoleniowe;
2. Anna Baliakova – logopeda, pracownik naukowy Instytutu Fizjologii8 im. Pavlova Rosyjskiej Akademii Nauk Laboratorium psycho-fizjologii mowy;
3. Irina Tekocka – logopeda, prezydent Stowarzyszenia AAC – Rosja, koordynator projektu;
4. Bożena Kondrusik – koordynator projektów rozwoju AAC w Socjalnej Szkole Caritas.