KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Pierwszy semestr trwa od 04.09 2017r. do 16.02 2018r.
04 września 2017 godz. 9:30 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018  , 
04 września 2017 godz.10.30 – otwarcie dla przedszkolaków
22 listopada (środa) – godz. 17.30 dzień otwarty dla rodziców
22 listopada (środa) godz. 15:15 – posiedzenie rady pedagogicznej
04 lub 05 grudnia (poniedziałek lub wtorek) – warsztaty plastyczne „Marz kartkę”
23 – 31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna
15 – 28 stycznia – ferie zimowe
07 lutego 2018 (środa) godz. 15:15 – posiedzenie rady – klasyfikacja klas I-III SP
08 lutego 2018 (czwartek) godz. 15:15 – posiedzenie rady – klasyfikacja kl. IV – VII SP i oddziałów gimnazjalnych
14 lutego 2018 (środa) godz. 17:30 – zebranie z rodzicami SP i oddziałów gimnazjalnych1
14 lutego 2018 (środa) godz. 15:15 – posiedzenie rady pedagogicznej

Drugi semestr trwa od 19.02 2018r. do 22.06 2018r.
29 marca – 03 kwietnia 2018r. – wiosenna przerwa świąteczna
25 kwietnia (środa) godz. 17:30 – dzień otwarty/zebranie z rodzicami
25 kwietnia (środa) godz. 15:15 – posiedzenie rady pedagogicznej
04 maja 2017 (piątek) – dzień dyrektorski wolny od zajęć szkolnych
26 maja (sobota) – Święto Szkoły – odpracowanie 01 czerwca 2018 (piątek po Bożym Ciele)
12 czerwca (wtorek) godz. 15:15 – posiedzenie rady – klasyfikacja klas IV-VII SP i oddziałów gimnazjalnych
13 czerwca (wtorek) godz. 15:15 – posiedzenie rady – klasyfikacja kl. I-III SP
22 czerwca (piątek) godz. 9:30 – uroczyste zakończenie roku szkolnego
22 czerwca (piątek) godz. 10:30 – zakończenie dla przedszkolaków