W 2014 nasza szkoła otrzymała spadek po zmarłej Oldze Carstens z Niemiec.

Pani Olga była wielkim przyjacielem szkoły od początku jej istnienia. Przez 30 lat wspierała nas swoją wiedzą i doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Organizowała pieniądze dla uczniów i ich rodzin. Dzięki jej pomocy wiele dzieci otrzymało wózki inwalidzkie, i inne sprzęty rehabilitacyjne. Pomoc Pani Olgi Carstens zawsze skierowana była do konkretnego dziecka.

Dzięki gościnności Pani Olgi, która przyjmowała nas do swojego domu, wielu nauczycieli z naszej szkoły odbyło staż w szkole dla dzieci niepełnosprawnych w Hamburgu.
Przez wiele lat odwiedzała naszą szkołę 3 razy w roku, konsultowała uczniów, wspierała nas radami a także przywoziła różne pomoce ułatwiające niezależne funkcjonowanie dzieciom.
Nasza szkoła od zawsze była w jej sercu, dlatego nie mając własnych dzieci zapisała swój majątek w spadku naszej szkole.
Z tych pieniędzy zakupiliśmy nowy samochód oraz zostały sfinansowane zielone szkoły.