Najstarsze klasy gimnazjum uczestniczyły w lekcji muzealnej w Muzeum Historii Żydów Polskich. Uczniowie z  uwagą wysłuchali faktów dotyczących historii i kultury  żydowskiej. Z zaciekawieniem podziwiali eksponaty – zwłaszcza synagogę.  Z zaangażowaniem odkrywali  wystawy multimedialne. Najwięcej zadumy i smutku wywołała ostatnia część wystawy poświęcona II wojnie  światowej.

Teraz z niecierpliwością czekamy na następną lekcję.