„Szkoła nawiązała współpracę z panią Dorothy Fraser,  głównym reprezentantem Central Coast Children’s Foundation Inc. w Europie wschodniej i centralnej. Pierwsza wizyta odbyła się 24 – 25 maja 2012 roku. Pani Fraser spotkała się z dziećmi i nauczycielami, obserwowała zajęcia w szkole,  przedszkolu i w ZWWR. Spotkała się też z absolwentem szkoły Michałem Woźniakiem. Zakupiła do szkoły sprzęt rehabilitacyjny. Kolejna wizyta odbędzie się w listopadzie br.”