„Tydzień Integracji Europejskiej – Gry bez Granic”

Myśl towarzysząca pomysłodawcom „Tygodnia Integracji Europejskiej – Gry bez Granic” to wzrost poszanowania praw osób niepełnosprawnych, zapobieganie wykluczeniu tych osób z życia społecznego, integracja ze środowiskiem osób pełnosprawnych oraz zmniejszanie dysproporcji społecznych w obrębie krajów europejskich.

Historia gier sięga 1991 r. Od tamtej pory, co dwa lata bierze w nich udział młodzież niepełnosprawna ruchowo z krajów europejskich takich jak: Czechy, Belgia, Holandia, Niemcy, Słowacja, Węgry, Polska, Litwa (to 8 krajów, które tworzą trzon imprezy. Sporadycznie brały udział w Tygodniu drużyny z Włoch, Irlandii oraz Finlandii). W skład drużyny wchodzi 8-iu zawodników niepełnosprawnych, w tym: 2-óch zawodników poruszających się na wózkach elektrycznych, 2-óch na wózkach mechanicznych, 4-ech zawodników poruszających się samodzielnie; każdej drużynie towarzyszy 5-ciu opiekunów Za organizację odpowiedzialne są kolejno ośrodki i szkoły specjalne z krajów biorących udział w spotkaniu. Polska była gospodarzem „Tygodnia Integracji Europejskiej – Gry bez Granic” już dwa razy – w 1994 r. oraz 2009 r.; głównym organizatorem imprezy był  Zespół Szkół nr 109 w Warszawie.

Zasadniczym elementem Tygodnia są zawody sportowe „Gry bez Granic”.  „Tydzień Integracji Europejskiej” to oprócz rywalizacji sportowej, również prezentacja drużyn przybliżająca innym uczestnikom tradycje, kulturę i obyczaje kraju, z którego pochodzą (każda drużyna przygotowuje plakaty, zdjęcia, piosenki narodowe, skecze i przed­stawienia), wspólne zwiedzanie miasta, w którym odbywa się impreza oraz spotkania integracyjne – stanowiące płaszczyznę dla integracji rówieśników pełno- i niepełno­sprawnych.

Ważnym rokiem dla naszej szkoły był rok 2009, kiedy to organizowaliśmy „Tydzień Integracji Europejskiej” po raz drugi.  Nasze zaproszenie do udziału w Grach przyjęło sześć zagranicznych ośrodków:

 

Był to ogromny wysiłek organizacyjny, który zakończył się wielkim sukcesem.  Uroczystego otwarcia imprezy dokonała Pani Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz – Walc. Wspólnie spędzone 5 dni: podchody na Starym Mieście, niezapomniane ognisko w Nadleśnictwie Jabłonna, czy w końcu wspaniałe zawody sportowe na Agrykoli przebiegające w średniowiecznej scenerii, w asyście prawdziwych rycerzy, które pierwszy raz w kilkunastoletniej historii startów naszej drużyny – WYGRALIŚMY – to niezapomniane chwile, które będą z nami przez wiele lat. Dopełnieniem tej wspaniałej imprezy, był niezwykły koncert „Godność i radość”, który odbył się w Sali Kongresowej i w całości został przygotowany przez ponad dwadzieścia warszawskich szkół dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i profesjonalnie wyreżyserowany przez Wiesława Rudzkiego. Przy pełnej Sali Kongresowej z rąk Pana Prezydenta Włodzimierza Paszyńskiego wszystkie drużyny na scenie odebrały statuetki rycerzy….„Tydzień Integracji Europejskiej – Gry bez Granic” w Warszawie był naprawdę niezwykły.

 

Kolejny „Tydzień Integracji Europejskiej – Gry bez Granic” w 2011 roku zorganizował Medisch Pedagogisch Instituut Sint-Lodewijk z Wetteren. Do sześciu reprezentacji, które w 2009 r. przyjechały do Polski dołączyła siódma drużyna z Holandii:

Udział w spotkaniu to dla większości członków drużyny jedyna okazja do podróżowania samolotem, a także nierzadko pierwsza możliwość wyjazdu za granicę. Impreza trwała 5 dni, w czasie których młodzież uczyła się prawidłowych postaw i właściwych zachowań. Umiejętności te są kształtowane poprzez przebywanie w towarzystwie rówieśników z innych krajów. Udział w Tygodniu to także ukazanie uczniom wartości płynącej z nauki języków obcych. Wspólne zwiedzania miast Wetteren i Gandawy, wspólne posiłki, zabawy integracyjne oraz rywalizowanie w duchu „fair – play” w czasie „Gier bez Granic”  stworzyły podstawę do  właściwego postrzegania samego siebie, jako pełnowartościowej jednostki mogącej w aktywny sposób uczestniczyć w życiu społecznym.  W Belgii zawody trwały 2 dni. Pierwszego dnia drużyny rywalizowały w Netball, Hokeja na wózkach elektrycznych oraz w Boccie (w którym zwyciężyliśmy!!!). Drugi dzień rywalizacji sportowej to „właściwe” Gry bez Granic, które przebiegały pod hasłem „Cztery żywioły – ziemia, powietrze, ogień, woda” i chociaż nasza drużyna bardzo się starała zajęła zaszczytne 8 miejsce :). Już w 2013 roku, szczęśliwi wybrańcy, którzy zakwalifikują się do drużyny będą mieli okazję  zrehabilitować się podczas „Tygodnia Integracji Europejskiej – Gry bez Granic” na Słowacji….to już coraz bliżej :)