Zajęcia metodą Halliwick organizowane są dla uczniów klas drugich SP.

Prowadzone są przez nauczycieli – rehabilitantów którzy mają ukończony kurs metody Halliwick. Raz w tygodniu, w pobliskim OSiR Ochota dzieci biorą udział w zajęciach na basenie.

Metoda Halliwick ma na celu kształtowanie:

  • dobrego samopoczucia w wodzie,
  • niezależności od asystenta,
  • umiejętności właściwego oddychania,
  • kontroli rotacji ciała w różnych płaszczyznach,
  • poddawania ciała sile wyporu wody,
  • osiągnięcia równowagi bez przemieszczania się,
  • proste przemieszczanie się w wodzie.

Celem zajęć nie jest nauka stylów pływackich, lecz wspólna zabawa, radość i przyjemność. Pływacy uczą się kontrolowania własnego ciała, by osiągnąć możliwie największą samodzielność w wodzie