Uczniowie SPS nr 327 w Warszawie rozwijają swoje umiejętności w grze w Boccia od 2007 r. kiedy ta dyscyplina została wprowadzona do szkoły. Boccia jest dyscypliną paraolimpijską, która posiada ogromne walory sportowo-rehabilitacyjne. Mogą w nią grać wszyscy niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Od tamtej pory dzieci i młodzież SPS nr 327 w Warszawie regularnie biorą udział w zajęciach sportowych Boccia, systematycznie podnosząc swoje umiejętności w opanowaniu taktyki i techniki gry. Zaangażowanie i ciężka praca przez wiele lat zaowocowała tym, że reprezentacja szkoły w Boccia (chociaż uczniowie ciągle się zmieniają) zdobyła kilkadziesiąt medali zarówno na poziomie rozgrywek międzyszkolnych, jak i ogólnopolskich (w tym również medale mistrzostw Polski). Pojawienie się tej dyscypliny sportowej bardzo pozytywnie wpłynęło na życie szkolne uczniów, co wykazała przeprowadzona otwarta ankieta, skierowana do personelu szkoły: „…uczniowie biorący udział w rozgrywkach mają wyższą samoocenę oraz większe poczucie własnej wartości”, „… przede wszystkim możliwość gry ukazała naszym uczniom ogromne, nieodkryte dotychczas spektrum ich możliwości. Boccia jest dyscypliną, którą mogą uprawiać osoby nawet z niepełnosprawnością sprzężoną i mogą zwyciężać…Bocia odkrywa przed uczniami ogromny obszar ich możliwości sportowych, co bardzo silnie i pozytywnie wpływa na ich samoocenę.”.

Dzięki pojawieniu się dyscypliny sportowej Boccia w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327 również personel szkolny podnosi swoje kwalifikacje zawodowe (w sumie dwóch pracowników szkoły ukończyło kurs dla trenerów Boccia, a czworo kurs dla sędziów).