Terapia logopedyczna obejmuje stymulację zaburzonych funkcji oralnych i pokarmowych, m.in. pracę nad  wygaszaniem przetrwałych odruchów (np. ssanie czy połykanie), kształtowaniem umiejętności żucia, wypracowywaniem odpowiedniego poziomu sprawności oddechowej, fonacyjnej i artykulacyjnej. Pracujemy również nad wyrównywaniem opóźnień w rozwoju kompetencji językowych, w tym rozwijanie rozumienia mowy, rozwijanie umiejętności werbalnego porozumiewania się, korygowanie wad wymowy.