Wycieczki, pikniki i zielone szkoły

Staramy się aby nasi uczniowie byli w największym możliwym stopniu włączeni w środowisko lokalne i potrafili poruszać się w otaczającym ich świecie. Organizujemy liczne wyjścia i wycieczki do instytucji publicznych oraz miejsc świadczących rozmaite usługi dla mieszkańców stolicy. Wspieramy edukację kulturalną poprzez udział uczniów w lekcjach muzealnych, spektaklach teatralnych, wernisażach i seansach filmowych. Zarówno uczniowie klas młodszych, jak też nasza młodzież wyjeżdżają na jedno lub kilkudniowe wycieczki, których celem jest poznawanie zabytków naszego kraju, integracja i doskonalenie samodzielności w codziennym życiu.

Dla rodzin oddziałów przedszkolnych i tych uczęszczających na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, co roku organizujemy piknik rodzinny na szkolnym terenie zielonym. Czas wspólnej zabawy, rozmów i  w nieformalnych kontaktów przyczynia się do integrowania środowiska rodziców z małymi dziećmi, ich opiekunami i szerszą rodziną (dziadkowie, wujostwo, przyjaciele) oraz personelem pedagogicznym i opiekuńczym naszej szkoły.  Budujemy relacje i wzajemne zaufanie w trosce o najlepszy rozwój „maluchów” i skoordynowane działania na rzecz podopiecznych oddziałów przedszkolnych.