Sala Doświadczania Świata to specjalne, zaciemnione pomieszczenie, w którym  specjalistyczne urządzenia umożliwiają stymulację zmysłów- wzroku, słuchu i dotyku. Dostosowana do potrzeb dziecka terapia stymuluje i motywuje do aktywności lub uspokaja i wycisza niepożądane zachowania, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie. Dostarczanie bodźców aktywizujących poszczególne zmysły umożliwia lepsze poznawanie i rozumienie świata oraz ułatwia odbiór i interpretację bodźców pochodzących z otoczenia.