Senoplastyka

Stymulacja sensoplastyczna to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw. Systematycznie prowadzone zajęcia wpływają przede wszystkim na kreatywność dzieci oraz ich twórcze myślenie.  Podczas zabaw sensorycznych wykorzystujemy różne masy plastyczne   Wzmacniamy mięśnie i usprawniamy zdolności manualne dzieci.

Sensoplastyka  wspiera rozwój uczniów zarówno poprzez stymulację sensoryczną, jak też swobodny proces twórczy. Stymulacja oddziałuje na te obszary naszego układu nerwowego, które wpływają na rozwój mowy ponieważ ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę usytuowane są blisko tych odpowiedzialnych za mała motorykę. Dzieci obserwują przemiany wykorzystywanych materiałów, które z suchej i sypkiej konsystencji zmieniają się w mokrą i kleistą, a następnie w miękką lub stałą.  Dzięki temu uczniowie nabywają wiedzę na temat związków przyczynowo – skutkowych, budują świadomość ciała i przestrzeni. Edukacja plastyczna od pierwszych lat życia pozytywnie wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Pobudzając receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu oraz stymulujemy wszystkie zmysły: węch, wzrok, dotyk, smak i słuch.