Szkoła dysponuje jedenastoma tablicami interaktywnymi. Trzy z nich są mobilne, a pozostałe stanowią stałe wyposażenie sal lekcyjnych.  Interaktywne zadania wykorzystywane na tablicach są przygotowywane  przez nauczycieli i specjalistów oraz dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów. Umożliwiają one efektywniejsze nabywanie wiedzy, utrwalanie wprowadzanego materiału, są ciekawym i mobilizującym uczniów do pracy elementem  zajęć. Urozmaicają i uatrakcyjniają organizowane w szkole imprezy i uroczystości.