EFEKTY INWESTYCJI – MODERNIZACI NASZEJ PLACÓWKI:

Dla Warszawy

Przywrócenie świetności historycznego budynku z 1932 roku zaprojektowanego przez dwóch przedwojennych znanych architektów Romualda Gutta oraz Tadeusza Tołwińskiego.

UCHWAŁĄ Nr LXVI/2058/2009  RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum  budynek przy ul. Białobrzeskiej 44 znalazł się w strefie ochrony historycznego układu urbanistycznego.

Budynek powstał dzięki staraniom i finansom Fundacji im. Wandy z Posseltów Szachtmajerowej w latach 1929 – 1932

06 września 1932 roku dokonano otwarcia budynku a w nim żeńskiej Szkoły Powszechnej oraz Gimnazjum i Liceum Humanistycznego. Do szkoły uczęszczały dziewczęta wielu znamienitych polskich rodzin, w tym córki marszałka Józefa Piłsudskiego, który również kładł kamień węgielny pod budowę szkoły.

Dziś mamy czym się pochwalić w projektach UE i współpracy międzynarodowej.

Dla uczniów i ich rodzin

 • Przyjazne, wesołe, czyste i kolorowe otoczenie, w którym przebywamy 8 godz. dziennie.
 • Całkowicie zniesione bariery architektoniczne.
 • Nowoczesna technologia pozwalająca każdemu korzystać z komputera i zasobów Internetu.
 • Tablice interaktywne zamiast kredy i tradycyjnej tablicy.
 • Sprzęt i wyposażenie pozwalające na maksymalną samodzielność każdego ucznia.
 • Liczne pracownie terapeutyczne, w tym Tomatis, logopedyczna, porozumiewania się, psychologiczno-pedagogiczna.
 • Doskonale warunki do rehabilitacji uczniów – sala gimnastyczna, rehabilitacyjna, integracji sensorycznej.
 • Teren rekreacyjne wokół budynku – plac zabaw dla młodzieży i małych dzieci.
 • Pracownia kulinarna, w której uczymy się gotowania i czynności dnia codziennego.

Dla pracowników i całej szkolnej społeczności:

 • Doskonałe warunki pracy (po 30 latach pracy w warunkach bardzo trudnych – małe pomieszczenia, brak zaplecza socjalnego i sanitariatów, szkoła rozproszona w kilku lokalizacjach w różnych dzielnicach), klimat pracy wpływa na samopoczucie wszystkich partnerów procesu edukacji – uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników, partnerów szkoły.
 • Urządzenia chroniące zdrowie pracowników – nie trzeba dźwigać uczniów podczas czynności toaletowych/obsługowych.
 • Warunki do organizacji uroczystości i imprez ogólnoszkolnych, integrujących rodziny, środowiskowych – szkoła centrum edukacji lokalnej.
 • Warunki do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadry pedagogicznej i pomocniczej.
 • Warunki do zacieśniania współpracy z Akademia Pedagogiki Specjalnej – przyjmowania studentów na zajęcia otwarte i praktyki – upowszechnianie dobrych praktyk i doświadczenia kadry pedagogicznej.

KOSZTY INWESTYCJI PROWADZONEJ W LATACH 2009-2015:
 
Prace  inwestycyjne prowadzone w ostatnich 6 latach w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327 w Warszawie:

 1. Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego 2009r. (wartość 380,00 zł  – budżet miasta Warszawy).
 2. Remont ogrodzenia i altany śmietnikowej 2010 r. (wartość   556,00 zł  – budżet miasta Warszawy.
 3. Remont dachu i poddasza z wymianą okien attykowych oraz wymianą obróbek blacharskich  (wartość   386.696,54 zł – budżet miasta Warszawy).
 4. Modernizacja boiska szkolnego z placem ćwiczeń oraz wyposażeniem terenowym 2011-2012r. (wartość  319,59 zł – budżet miasta Warszawy).
 5. Modernizacja budynku szkolnego – etap I (III piętro, półpiętra, sanitariaty) 2011-2012r. (wartość  778.784,36 zł – budżet miasta Warszawy).
 6. Utworzenie, w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” szkolnego placu zabaw (całkowita wartość 127.100,00 zł, w tym finansowany w  50% z  funduszy MEN i w   50% z budżetu miasta Warszawy).
 7. Modernizacja budynku szkolnego 2012-2014r. – etap II – projekty całościowe, remont parteru, piwnic, I-II piętra oraz roboty dodatkowe i uzupełniające, m.in. remont elewacji, izolacja fundamentów (łączna  wartość 3.960.590,00 zł – budżet miasta Warszawy).

Ogółem wartość inwestycji w budynek wraz z przyległym terenem: 7 932 425,00 zł

Wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt edukacyjny, rehabilitacyjny i terapeutyczny w ostatnich 3 latach w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327 w Warszawie

 1. Nowoczesna technologia – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w szkole uruchomiono  e-Pracownię, którą tworzy  5 stanowisk  komputerowych wyposażonych w wysokospecjalistyczny sprzęt i oprogramowanie 2013 r. (wartość 543.826,56 zł – środki EFS).
 2. Pomoce dydaktyczne oraz materiały w ramach projektu indywidualizacja procesu nauczania i wychowania  uczniów klas I-III szkół podstawowych  2012-2013r.  (wartość: 7.500,00 zł – środki EFS).
 3. W ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” – zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw – doposażyliśmy szkolną świetlicę w pomoce dydaktyczne do kącików tematycznych ( wartość 6.000,00 zł –  środki EFS).
 4. Wyposażenie klasopracowni (meble, multimedia oraz sprzęt rehabilitacyjny) zakupione przy II etapie inwestycji w 2014r. (ogólna wartość  999.44 zł – budżet miasta Warszawy).

Ogółem wartość wyposażenia placówki: 1 556 326,00 zł