Ponieważ życie społeczne naszych uczniów zawężone jest do przebywania   w szkole lub w domu, inne kontakty społeczne są sporadyczne i na ogół nie zaspokajają  emocjonalnych potrzeb dzieci i młodzieży. W związku z tym szkoła ma stwarzać takie warunki, aby nasi podopieczni mogli kształtować prawidłowe postawy społeczne, wyrobić poczucie własnej wartości, nauczyć się samodzielnego podejmowania decyzji, wyrażać własne zdanie, szanować opinie innych ludzi oraz współdziałać w grupie zgodnie z ustalonymi zasadami.

Kształtowanie tych umiejętności możliwe jest dzięki takim zajęciom jak „Spotkania z Tolą”, które dedykowane są uczniom klas I – III szkoły podstawowej. Forma dramy, ułatwia uczniom nabywanie umiejętności właściwego zachowania w różnych sytuacjach społecznych już od najmłodszych lat. Każde spotkanie modelują dwie osoby, z których jedna wciela się w postać dziewczynki, a druga wspiera użytkowników AAC. Wszystkie tematy zajęć odnoszą się do bieżących problemów dzieci i wiążą się z ich funkcjonowaniem społecznym. Dzięki temu uczniowie traktują Tolę jak swoją koleżankę i łatwo nawiązują z nią w kontakt. Ponieważ zajęcia przynosiły zamierzone efekty, powstał program, który jest ich kontynuacją. W „Spotkaniach z Antoniną” biorą udział uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej.