Nasi uczniowie mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań w zakresie plastyki. Podczas lekcji oraz zajęć świetlicowych  zapoznają się z różnymi technikami ekspresji plastycznej tj.: decoupage, collage, pastel, akwarele, malowanie farbą plakatową, akrylową, własnoręcznie wykonaną temperą itp. Biorą udział w wielu warsztatach plastycznych, konkursach, gdzie z zaangażowaniem prezentują swoje dokonania i niejednokrotnie otrzymują nagrody. Uczestniczą w lekcjach muzealnych pogłębiając swoją wiedzę w dziedzinie sztuki.

3