W szkolnej pracowni kulinarnej znajdują się nowoczesne urządzenia, sprzęty i akcesoria. Dzięki nim oraz  technologii wspomagającej każdy uczeń, niezależnie od swoich możliwości ruchowych, może czynnie uczestniczyć w przygotowywaniu posiłków. Zajęcia kulinarne doskonalą samodzielność oraz uczą współdziałania w grupie. Pozwalają  pełniej poznawać rzeczywistość i przed wszystkim daje wiele radość.