„Dookoła świata” to zajęcia edukacyjne o charakterze dramy. Dzieci wraz z lwem Kleofasem podróżują po świecie i zwiedzają kraje położone na różnych kontynentach. Zajęcia stwarzają możliwość bezpośredniego doświadczania, poprzez kontakt z rekwizytami, jak również próbowanie charakterystycznych dla danych państw potraw. Zajęcia mają na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami dotyczącymi odwiedzanych miejsc, rozwijanie komunikacji alternatywnej oraz szeroko pojętej aktywności własnej.  Połączenie nauki z zabawą sprawia, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach.