Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania

2 grudnia 2019 r. uczniowie klasy IV A wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie
Pięknego Czytania. Konkurs został zorganizowany w ramach projektu WIE przez Szkołę
Podstawową Specjalną Nr 213 przy ul. Elektoralnej w Warszawie. Tegoroczna edycja
poświęcona była Unii Europejskiej. Uczniowie czytali jeden z dziewięciu tekstów, w trzech
grupach konkursowych. Czwartoklasiści poradzili sobie znakomicie, i z wystąpieniem przed
komisją, i z odpowiedziami na pytania dotyczące przeczytanego tekstu

Dawid Staniszewski zajął I miejsce w grupie III .

Violetta Kuchcińska i Filip Lipiński zdobyli ex aequo II nagrodę w grupie III.

Wszyscy troje, korzystając z tablic dynamicznych ze znakami PCS, przeczytali tekst
pt.: „Co lubią dzieci?”.

Aleksander Niedek – Osik zajął I miejsce w grupie I. Zaprezentował tekst pt.: „Unia
Europejska”.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.