Szkoła współpracuje z Fundacją „Słoneczna Akademia” od roku szkolnego 2015/2016. W ramach tej współpracy odbywają się cotygodniowe warsztaty plastyczne. Prowadzi je pani Bogna Czechowska – artystka, która zajmuje się malarstwem, ilustracją, rzeźbiarstwem.

Podczas warsztatów uczniowie rozwijają swoje zdolności artystyczne, poznają różne techniki wykonywania prac plastycznych, rozbudzają swoją wyobraźnię, samodzielnie tworzą niepowtarzalne prace oraz rozwijają wiedzę na temat otaczającego ich świata, szczególnie przyrody. Uczniowie korzystają z różnorodnych materiałów przygotowanych przez panią Bognę Czechowską.

Oprócz spotkań w szkole, Fundacja „Słoneczna Akademia” regularnie organizuje warsztaty plastyczne i wystawy prac uczniów w różnych miejscach użyteczności publicznej.

Więcej o Fundacji „Słoneczna Akademia” można przeczytać na stronie internetowej:
https://slonecznaakademia.org/

NASZE PRACE: