Zaraz po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2020-21 odwiedził nas Sekretarz Stanu – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – pan  Paweł Wdówik. Wcale nie zabiegaliśmy o tę wizytę….to sam Pełnomocnik postanowił zasięgnąć informacji u źródła, spotkać się z nauczycielami i rodzicami naszych uczniów by porozmawiać o problemach nurtujących szkołę i rodziny. Owocna to była dyskusja zakończona licznymi wnioskami ważnymi dla naszego środowiska. Dziękujemy panu Pawłowi Wdówikowi, że bez pośpiechu i ze zrozumieniem podszedł do naszych codziennych trosk i problemów. Nie wątpimy, że będzie szukał skutecznych rozwiązań dla poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin.