28 listopada 2022r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Siedmioro kandydatów ubiegało się o głosy koleżanek i kolegów. Kandydaci przy wsparciu swych nauczycieli przygotowali plakaty promujące ich osoby.
Uczniowie klas starszych, po zapoznaniu się z informacjami o kandydatach, zagłosowali poprzez zaznaczenie swoich faworytów na karcie do głosowania. Karty zostały wrzucone do specjalnej skrzynki, a następnie podliczono głosy.
Do Samorządu Uczniowskiego zostały wybrane trzy osoby z największą ilością głosów: Filip, Adam i Zuzanna.