Warszawa 8 Marca 2023

Na akademii z okazji Dnia Patronki każda z klas starszych przedstawiła wybrany przez siebie wiersz.

Teraz prezentują się przed kamerą. Jako pierwsze uczennice klasy VII AT – Zuzia i Teresa. Powiedzą wiersz Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy”.

O kolejnych filmach będziemy informować na stronie głównej szkoły. Starsze będzie można obejrzeć w przycisku „Recytujemy wiersze” na stronie głównej.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie klas I – III składają życzenia swoim kochanym Babciom i Dziadkom.

Warszawa 29 Listopada 2023

 

Warszawa 15 Września 2022

Drodzy Rodzice,

Zapraszamy, w poniższych terminach, Rodziców naszych uczniów do uczestnictwa w spotkaniach z zespołami nauczycielskimi, które pracują z danym dzieckiem. Celem zebrań jest dokonanie ewaluacji dotychczasowych postępów rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży w klasach I-VIII (przeprowadzenie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia – WOPFU) oraz zaplanowanie dalszych działań w obszarze nauki i wieloprofilowej terapii podopiecznych szkoły, czyli opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno -Terapeutycznego (IPET-u) na dany etap edukacyjny lub ewentualna modyfikacja już opracowanych IPET-ów.

W tabeli zamieszczonej w pliku pdf poniżej znajdziecie Państwo terminy dla poszczególnych oddziałów klasowych i prosimy wpisać je w kalendarz. Wychowawcy skontaktują się w sprawie uzgodnienia konkretnej godziny spotkania indywidualnie dla każdego ucznia.

Galeria zdjęć z Akcji Lato w Mieście:

Warszawa 9 Maja 2022 – aktualizacja 7 Czerwca 2022

Szanowni Rodzice,

W ramach akcji „Lato w mieście 2022” zaplanowaliśmy wzorem lat ubiegłych 5 grup po czworo uczniów. Odbędą się 2 turnusy wypoczynku letniego:

1 turnus 27 czerwca – 1 lipca

Dzieci przydzielone do pierwszego turnusu – pdf  <– kliknij tutaj

2 turnus  4 – 8 lipca

Dzieci przydzielone do drugiego turnusu – pdf  <– kliknij tutaj

================================================================

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ AKCJI „LATO W MIEŚCIE” – PDF  <– KLIKNIJ TUTAJ

================================================================

Wszelkie informacje dotyczące opłat i zasad organizacji znajdziecie państwo w regulaminie akcji „Lato w mieście” w SPS nr 327.

Od 10 maja 2022 r. ruszają w elektronicznym systemie zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”.

Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2022, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 10 maja 2022 r. od godziny 8:00 i potrwają do 22 maja 2022 r. – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

Rodzice dzieci rejestrują się na stronie: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz ostatniego tygodnia ferii letnich).

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 24 maja 2022 r. o godzinie 16:00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 25 maja 2022 r. od godziny 8:00 do 8 czerwca 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z regulaminem.
REGULAMIN LATA W MIEŚCIE – kliknij aby otworzyć

Warszawa 4 Maja 2022

Drodzy Rodzice,

Zapraszamy naszych uczniów do udziału w Akcji „Lato w Mieście” w dniach 27.06 – 8.07.2022.
W przyszłym tygodniu udostępnimy link do logowania i zapisywania uczniów na akcję letnią.

Warszawa 11 marca 2022
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195).

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.

Szczegółowe informacje w dokumencie pdf

 

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia oraz oświadczenia (za miesiąc marzec) dotyczące indywidualnego dowozu dzieci do placówki będą przesyłane drogą elektroniczną do Rodziców oraz do Wydziałów Oświaty i Wychowania.

W sprawie wymienionych dokumentów prosimy o kontakt mailowy na adres: intendent@sp327.edu.pl
W szczególności prosimy o podanie adresu mailowego do wysyłki dokumentów.