KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

W związku z pandemią COVID-19 zaplanowane posiedzenia Rady pedagogicznej oraz zebrania z Rodzicami mogą odbywać się w formie on-line.