Skład Rady Rodziców na Rok Szkolny 2023/2024

Przewodnicząca – Agnieszka Lewandowska

Wiceprzewodnicząca – Ewa Maraszek

Wiceprzewodniczący – Robert Strzemecki

Skarbnik – Monika Kuchcińska

Sekretarz – Monika Kuchcińska

Rada Rodziców – szkolanaszychdzieci@wp.pl

Wpłaty na komitet rodzicielski  prosimy dokonywać na zebraniach klasowych do
przedstawicieli Rady Rodziców , lub przelewem na konto bankowe:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327,  ul. Białobrzeska 44 Warszawa 02-325

Numer konta: 72 1020 1055 0000 9602 0015 7941

Tytuł przelewu:  imię i nazwisko ucznia

 

Rachunek do wpłat za obiady: 36 1030 1508 0000 0005 5011 9595

Dofinansowania możliwe do uzyskania w tym roku szkolnym.

Stypendium szkolne- przyznanie jest zależne od kryterium dochodowego , 528 zł na członka rodziny.

Stypendium to pomoc finansowa przeznaczona na cele:
– pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
– dofinansowanie do przyborów szkolnych oraz stroju sportowego,
– zakup pomocy dydaktycznych,
– zakup programów dydaktycznych na komputer,

Wniosek o stypendium należy złożyć w szkole do dnia 16 września 2019r.
Osoby zamieszkałe poza Warszawą wnioski składają w urzędzie gminy swojego miejsca zamieszkania.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Można ubiegać się o niego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Kwota jednorazowo nie może przekroczyć 620 zł.