Skład Rady Rodziców na Rok Szkolny 2017/2018

Przewodnicząca – Beata Niewiarowska   663-334-674   bbetka@poczta.onet.pl

Skarbnik – Urszula Dymek

Sekretarz – Dorota Grzyb

1. Iwona Mogilnicka – Iwanejko

2. Artur Derebecki

3. Anna Wiśniewska

1. Anna Piechna

2. Dorota Pawlukiewicz – Hutter

Rada Rodziców – szkolanaszychdzieci@wp.pl

Wpłaty na komitet rodzicielski  prosimy dokonywać na zebraniach klasowych do
przedstawicieli Rady Rodziców , lub przelewem na konto bankowe:

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 109,  ul. Białobrzeska 44 Warszawa 02-325

Numer konta: 72 1020 1055 0000 9602 0015 7941

Tytuł przelewu:  imię i nazwisko ucznia