Skład Rady Rodziców na Rok Szkolny 2018/2019

Przewodnicząca – Agnieszka Lewandowska

Skarbnik – Monika Kuchcińska

Sekretarz – Anna Piechna

1. Katarzyna Rogowska

2. Elżbieta Szczerba-Kowalczyk

3. Ewelina Sęk

1. Urszula Dymek

2. Dorota Pawlukiewicz – Hutter

Rada Rodziców – szkolanaszychdzieci@wp.pl

Wpłaty na komitet rodzicielski  prosimy dokonywać na zebraniach klasowych do
przedstawicieli Rady Rodziców , lub przelewem na konto bankowe:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327,  ul. Białobrzeska 44 Warszawa 02-325

Numer konta: 72 1020 1055 0000 9602 0015 7941

Tytuł przelewu:  imię i nazwisko ucznia