Kontakt

Home / Kontakt

Informacje kontaktowe

  • ul. Białobrzeska 44, 02-325 Warszawa
  • +48 (22) 822 12 61
  • +48 (22) 659 56 75

  • sekretariat@sp327.edu.pl
  • www.sp327.edu.pl

Dojazd do placówki autobusem nr 150, 167, 191, 187 382, 517, 521, 523, N35, N85 i tramwajem nr 1, 7, 9, 14, 25, 35

Małgorzata Dońska-Olszko
Nauczyciel – pedagog specjalny oraz specjalista rehabilitacji ruchowej. 35-cio letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym i zaburzeniami rozwojowymi pochodzenia neurologicznego, w tym 20 lat na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 w Warszawie dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową i złożoną. Stypendystka Fundacji Eisenhowera - USA (2000) w dziedzinie edukacji dla wszystkich, włączenia społecznego oraz roli organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim. Od 2006 roku pełni z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej funkcję Krajowego Koordynatora Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej (www. european-agency.org). Wielokrotnie uczestniczyła w zespole ekspertów powołanym przez Ministra Edukacji ds. reformy systemu oświaty pod kątem potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. Działacz w organizacjach pozarządowych – Stowarzyszenie „Mówić bez słów” oraz „Rozumieją nas”. Lider, koordynator i wykładowca licznych projektów szkoleniowych (współfinansowanych z funduszy UE) dla nauczycieli i terapeutów nt. nowoczesnych metod pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością i poważnymi zaburzeniami mowy lub jej brakiem.
Aldona Mysakowska-Adamczyk
Koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Aldona Mysakowska-Adamczyk

Aldona Mysakowska-Adamczyk - Koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju