W roku szkolnym 2010/11 powstała przy Szkole Podstawowej Nr 327 grupa przedszkolna. Obecnie funkcjonują już trzy takie oddziały.  Każda grupa liczy 5 dzieci w wieku od 3,5 do 7 lat. Maluchy z porażeniem mózgowym spędzają  aktywnie czas w godzinach od 9.00 do 14.00. Plan pracy w grupach oparty jest na założeniach Systemu Nauczania Kierowanego. W każdej grupie pracuje także opiekun – pomoc nauczyciela od godziny 8.00 rano do 15.00.

Nad wspieraniem rozwoju małych dzieci czuwają rehabilitanci, pedagodzy specjalni, neurologopedii, psycholog oraz specjaliści AAC. Pracę zespołu nadzoruje i wraz z nauczycielami ocenia postępy rozwojowe dzieci oraz udziela pomocy rodzicom doświadczony neuropediatria dr Bożena Wądołowska.

Plan zajęć w obu wygląda następująco:

9.00 – 10.00powitanie, sesja rehabilitacyjna (materacach/ławach)
10.00 – 10.20trening toaletowy
10.20 – 11.00śniadanie
11.00 – 11.40sesja rehabilitacyjna (stojąca, siedząca, na ławach)
11.40 – 12.05trening chodzenia / pionizacja
12.05 – 12.35sesja dydaktyczna
12.35 – 12.55trening toaletowy
12.55 – 13.40obiad
13.40 – 14.00podsumowanie dnia, pożegnanie

Dodatkowo rodzice mają możliwość pozostawienia dzieci w świetlicy od godziny 8.00 do rozpoczęcia zajęć i po zakończeniu dnia do 15.00 pod okiem personelu opiekuńczego.

W obu grupach prowadzone są zajęcia, w oparciu o rozmaite metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi:

  • Czytanie uczestniczące – zajęcia polegające włączeniu dzieci niemówiących w aktywny udział w czytaniu książeczek. Ważne jest aby rozpoznać potrzeby komunikacyjne i poznawcze dzieci by właściwie wykorzystać ich możliwości i sprawić, by zaangażowały się czynnie i emocjonalnie w czytanie.
  • Wesołe Sylabki – nauka czytania w oparciu o metodę symultaniczno-sekwencyjną prof. Cieszyńskiej.
  • Spotkania z Nutką – zajęcia muzyczno-teatralne,  z  wykorzystaniem akompaniamentu pianina i gitary.
  • AAC „Gadułka” – grupowe zajęcia komunikacyjne .
  • Terapia ręki – usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.
  • Metoda V. Sherbourne – celem metody jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka i korekcja jego zaburzeń z wykorzystaniem wielozmysłowej stymulacja psychomotoryczna i społecznej, opartej o ruch,
  • Metoda Malowania Dziesięcioma Palcami (Finger Painting) – wykorzystuje się tu naturalną skłonność dzieci do bawienia się w substancjach o konsystencji błota. Podczas terapii tą metodą instruuje się dokładnie dziecko co ma robić. Otrzymuje ono duży arkusz papieru i farby, a jego zadaniem jest namalowanie jakiegoś obrazka. Pozostawia mu się zupełną swobodę. Malowanie odbywa się dłońmi i palcami.
  • Poranny krąg – stymulacja polisensoryczna według czterech pór roku Jacka Kielina – zajęcia polegają na dostarczaniu odpowiedniej ilości i jakości bodźców polisensorycznych, które mają na celu pobudzić w miarę możliwości wszystkie zmysły dziecka – wzrok, słuch, dotyk, węch, smak.
  • Światło i cienie – zajęcia rozwijające percepcję wzrokową.
  • Metoda SI (Sensory Integration) – metoda ta polega na integracji czynności zmysłów z właściwą reakcją ruchową.

Zajęcia grupowe według Systemu Nauczania Kierowanego
połączenie rehabilitacji ruchowej, nauki przez zabawę, interakcji w grupie i porozumiewania się

Wspierania aktywności poznawczej i rozwijanie zainteresowań
poznawanie świata poprzez działanie, doskonalenie koncentracji uwagi i rozumienia komunikatów, budowanie relacji z rówieśnikami

Samodzielność w codziennym życiu

Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Wspólne zajęcia z dziećmi z przedszkola integracyjnego

Od wielu lat współpracujemy z Przedszkolem Integracyjnym nr 404 w Warszawie. Dzieci  z obydwu przedszkoli spotykają się cyklicznie. Podczas wspólnej zabawy upowszechniamy metody porozumiewania się z dziećmi niemówiącymi, pokazujemy jak rozmawiać z wykorzystaniem pomocy do komunikacji. Dla naszych maluchów wyprawa do publicznego przedszkola jest dużym wydarzeniem a zaplanowane aktywności przełamują bariery i integrują nas ze środowiskiem lokalnym. Spotkania stanowią także okazję do wymiany informacji i doświadczeń nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Lekcje biblioteczne

Nasze oddziały przedszkolne od kilku już lat współpracują z Ochocką Biblioteką Publiczną „Przystanek Książka”. Przedszkolaki uczestniczą regularnie w zajęciach bibliotecznych.  Dzieci mogą same wybrać i wypożyczyć do domu książkę. Dzieci uczą się zasad zachowania w miejscach publicznych, rozwijają zainteresowanie książkami, które w znacznym stopniu budują ich wiedzę o otaczającym świecie. Zajęcia biblioteczne  kształtują umiejętności interpersonalne przedszkolaków ale przede wszystkim  pozwalają czerpać radość ze wspólnego czytania książek i aktywnego uczestniczenia w świecie dziecięcych bajek i wierszy.

Praca zespołowa
kompleksowa terapia: nauczyciel, neuropediatra, pedagog, rehabilitant, neurologopeda, psycholog, specjalista AAC, muzykoterapeuta i rodzic

Specjaliści zespołu organizują również warsztaty dla rodziców w zakresie prawidłowego wspierania rozwoju psychoruchowego dziecka, jak również w zakresie niezależnego funkcjonowania swoich pociech podczas czynności samoobsługowych tj. prawidłowy trening jedzenia, rozbierania się i ubierania oraz toalety.

W ramach współpracy przedszkola z rodziną  naszych podopiecznych odbywają się wizyty domowe prowadzone przez rehabilitanta i pedagoga specjalnego z danej grupy. Rodzice mogą także uczestniczyć w codziennych zajęciach, otrzymują szczegółowy instruktaż zabaw wspierających rozwój podopiecznych oraz uczą się w sposób praktyczny jak w codzienne życie rodziny wplatać terapię zapewniając jak najlepszy rozwój psychomotoryczny malucha, jak organizować jego otoczenie, jakich sprzętów używać w codziennej opiece nad dzieckiem, jak pomagać, ale nie wyręczać.

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA FILMU O NASZYM PRZEDSZKOLU.