Wielu uczniów z klas IV-VIII począwszy od roku szkolnego 2018/2019 uczęszcza na zajęcia „Gesty”, podczas których uczą się gestów Makatonu.

Uczniowie i personel szkoły na cotygodniowych spotkaniach wzbogacają swoje słownictwo o podstawowe gesty związane z:

  • rodziną, najbliższym otoczeniem i ze szkołą
  • zainteresowaniami młodzieży
  • sposobem spędzania czasu wolnego

Podczas zajęć utrwalamy znajomość gestów prowadząc rozmowy, ilustrując gestami teksty ulubionych piosenek, organizując konkursy na „mistrza gestów”. To z inicjatywy młodzieży śpiewamy z gestami nasze ulubione hity, ale też i piosenki okolicznościowe. Uczniowie ułożyli również gesty do Hymnu Szkoły.

Nauka gestów jest doskonałą możliwością rozwijania i wspierania umiejętności komunikacyjnych naszych uczniów, motywuje do wchodzenia w spontaniczne interakcje z rówieśnikami i dorosłymi w różnych sytuacjach w ciągu dnia.