Warszawa 15 grudnia 2021

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że zgodnie z rozp. Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia nasza szkoła pracuje stacjonarnie do dnia 22 grudnia. Przerwa świąteczna od 22.12.2021 – 02.01.2022. Przypominamy także, że po święcie Trzech Króli (czwartek 6 stycznia 2022 r.) 7 stycznia jest dniem dyrektorskim wolnym od zajęć.

Zespół kierowniczy: Małgorzata Dońska i Izabela Suwińska

Warszawa 9 grudnia 2021

Drodzy Rodzice,

W najbliższych dniach Ministerstwo Edukacji i Nauki wyda rozporządzenie w sprawie nauki zdalnej dla szkół.  Powiadomimy Państwa wówczas czy nasza placówka będzie pracowała zdalnie, czy też stacjonarnie w okresie około świątecznym ( czyli w dniach 20,21,22 grudnia oraz 3,4 i 5 stycznia).
Aktualnie w szkole 20 pracowników, w tym 15 nauczycieli przebywa na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad własnymi dziećmi. Jesteśmy zmuszeni organizować wiele zastępstw za nieobecne osoby. Nie mniej jednak w przyszłym tygodniu pracujemy zgodnie z planem lekcji i w piątek 17 grudnia  zorganizujemy na piętrach spotkania świąteczne, wspólne kolędowanie i wizytę Mikołaja z paczkami dla uczniów, które przygotowuje Rada Rodziców.

Zespół kierowniczy: Małgorzata Dońska i Izabela Suwińska

Warszawa 2 Listopada 2021

Drodzy Rodzice,

Mamy w szkole coraz więcej zachorowań na COVID-19 na wszystkich piętrach. Chorują również osoby już dwukrotnie zaszczepione.
Jesteśmy zobowiązani do zaostrzenia przepisów sanitarnych oraz zgłaszania do SANEPiD-u wszystkich osób (uczniów i personelu), które miały kontakt z osobą pozytywną w teście.
Dlatego niektóre klasy kierowane są na kwarantannę i czasową naukę zdalną. SANEPiD nie kieruje na kwarantannę ozdrowieńców, osób zaszczepionych oraz tych, które okażą negatywny wynik testu.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich rodziców naszych uczniów i przedszkolaków aby dzieci zainfekowane nie przychodziły na zajęcia.
Od tego bowiem, zależy w dużej mierze bezpieczeństwo całej szkolnej społeczności oraz możliwość prowadzenia nauki stacjonarnej w okresie nasilonej jesiennej skłonności do wszelkich infekcji dróg oddechowych i grypy.

Zespół kierowniczy: Małgorzata Dońska i Izabela Suwińska

Warszawa  24 Sierpnia 2021

Drodzy Rodzice uczniów i przedszkolaków naszej szkoły,

Informujemy, że z uwagi na wciąż istniejące zagrożenie pandemiczne, zaplanowaliśmy rozpoczęcie roku szkolnego w różnych godzinach dla poszczególnych pięter.
Rozpoczęcie roku dla przedszkolaków odbędzie się na drugim piętrze o godzinie 10.30.
Uczniów z trzeciego piętra (klasy I – III i klasę Kasi Rajewskiej z parteru) zapraszamy do sali gimnastycznej na parterze budynku na godzinę 9.30.
Uczniów z klas IV – VIII (w tym również byłą klasę Magdy Grochowskiej – Popławskiej) zapraszamy do sali gimnastycznej na parterze na godzinę 11.00.
Po zebraniach ogólnych planujemy spotkania w klasach z wychowawcami, na których przedstawimy Państwu założenia organizacyjne na nowy rok szkolny oraz tygodniowe rozkłady zajęć poszczególnych klas.
Budynek szkolny i kadra w pełni gotowi czekają na przyjęcie uczniów i przedszkolaków.

W imieniu Rady pedagogicznej
Zespół kierowniczy

Warszawa 5 Lipca 2021

Zakończona została rekrutacja na akcję Lato w mieście.
W naszej szkole odbędą się 2 turnusy letniego wypoczynku:
1 turnus 5 – 9 lipca
2 turnus 12 – 16 lipca
Z dziećmi i młodzieżą pracować i bawić się będą nauczycielki z naszej szkoły:
– Anna Higrsberger
– Małgorzata Migda
– Magda Orzechowska
– Sylwia Osiecka
– Katarzyna Rajewska
– Ewelina Siwak
– Joanna Srączkiewicz-
– Veranika Yatusevich
Na całością czuwa w tym roku Jolanta Sztencel.
REGULAMIN LATA W MIEŚCIE – kliknij aby otworzyć
Życzę wszystkim udanych wakacji.

Warszawa  11 Maja 2021

Drodzy Rodzice,

Zapraszamy naszych uczniów do udziału w Akcji „Lato w Mieście” w dniach 05 – 16 lipca.

Link do zapisów (Lato w mieście (pzo.edu.pl) ) na jeden lub dwa turnusy (5 – 9  lipca lub 12 – 16 lipca) będzie udostępniony po otrzymaniu przez Biuro Edukacji wytycznych z MEiN, MZ i GIS. Prosimy o śledzenie strony internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Warszawa 1 Kwietnia 2021

Drodzy Rodzice,

Zajączek Wielkanocny

Zespół kierowniczy naszej szkoły oraz wszyscy pracownicy życzą Państwu oraz Waszym Rodzinom i bliskim  osobom spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych. Obecny czas ponownego wzrostu zachorowań na COVID- 19  przyczynił się do ponownego przejścia na zdalne nauczanie uczniów klas  I-VIII do dnia 9 kwietnia br. Wszystkim nam potrzeba optymizmu i nadziei, że szczepienia przyczynią się do normalizacji sytuacji i będziemy pracować stacjonarnie zapewniając naszym podopiecznym codzienne kontakty społeczne.

Wszyscy pracownicy szkoły, którzy zdecydowali się na szczepienia otrzymali już pierwszą dawkę a pod koniec maja zostaną zaszczepieni po raz drugi. To już powinno nam zapewnić znacznie większe bezpieczeństwo na terenie całej placówki. W ostatnim czasie wszystkie oddziały przedszkolne oraz pracownicy drugiego piętra przebywali decyzją SANEPiD-u na kwarantannie  ze względu na przypadki zachorowania na COVID-19. Dodatkowo 16 pracowników znajdowało się na zwolnieniach lekarskich lub na kwarantannie ze względu na kontakt z osobą zakażoną. Jak Państwo wiecie mamy w szkole młodą kadrę, która korzysta z opieki żłobków i przedszkoli nad własnymi dziećmi. Tak więc decyzja premiera o zamknięciu w skali kraju instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi w dniach 29 marca – 9 kwietnia spowodowała, że bardzo wielu nauczycieli i opiekunów zgłosiło konieczność wzięcia zasiłku na opiekę nad własnym dzieckiem i poinformowało o braku możliwości stawienia się w tym okresie w pracy. Tak więc po konsultacjach z dyrektorami innych placówek oraz inspektorem z Biura Edukacji a także w trosce o wspólne dobro w sytuacji gdy rząd zaleca najwyższe środki ostrożności i informuje, że obecna fala pandemii jest najgroźniejsza w trakcie całego okresu jej trwania, przekierowanie zajęć na zdalne nauczanie stało się po prostu koniecznością.

Mamy jednak nadzieję, że od poniedziałku 12 kwietnia wszyscy uczniowie wrócą na naukę stacjonarną – będziemy się z Państwem kontaktować zaraz po przerwie świątecznej. Oczywiście musimy także obserwować rozwój sytuacji pandemicznej i dalsze decyzje rządu. Jesteśmy jednak dobrej myśli i postaramy się organizować zajęcia w szkole rozumiejąc jaki wpływ ma na dzieci izolacja domowa i jak trudno jest Państwu – Rodzicom łączyć wszelkie obowiązki zawodowe i prywatne, gdy dzieci nie chodzą do szkoły.

Zespół kierowniczy

Małgorzata Dońska-Olszko i Izabela Suwińska

Warszawa 05 listopada 2020

Drodzy Rodzice,

Wczoraj rząd zdecydował o przedłużeniu pracy zdalnej dla szkół podstawowych (wszystkich klas) do 29 listopada br. Organizację pracy szkół specjalnych pozostawiono do decyzji dyrektorów i organów prowadzących placówki. W okresie października mieliśmy kilka pozytywnych rezultatów testów na Covid-19 wśród nauczycieli a także w rodzinach naszych podopiecznych. Na szczęście przebieg choroby u pracowników szkoły nie wymagał dotychczas hospitalizacji. Wszyscy jednak mamy w sobie sporo niepokoju ze względu na rozwijającą się pandemię i rosnące zagrożenie.

Dotychczas szkoła pracowała w formie hybrydowej (częściowo stacjonarnie a częściowo zdalnie) i taką formę chcemy dalej utrzymać. Niemniej jednak musimy mierzyć siły na zamiary – niektórzy nauczyciele będą musieli pozostać w domach by opiekować się własnymi dziećmi w wieku szkolnym, niektórzy są na kwarantannie lub zwolnieniach lekarskich, z innych niż Covid-19 powodów. Musimy liczyć się z dużą rotacją kadry a także brakiem szkolnej pielęgniarki, której dzieci z klas I-III pozostaną w domu.

Chcąc zapewnić sprawną organizację pracy naszej szkoły w okresie listopada proszę Państwa o deklarację i decyzję dotyczącą obecności dzieci w szkole na nauce stacjonarnej bądź pozostania na nauce zdalnej. W tej sprawie oczekujcie proszę kontaktu z wychowawcami wszystkich klas i oddziałów przedszkolnych.

Prosimy jednak by rodzice, którzy mogą zapewnić dzieciom opiekę, pozostawili je w domu co przyczyni się do spadku zachorowalności i szybszego powrotu wszystkich placówek szkolnych do nauki w trybie stacjonarnym.

Zespół kierowniczy SPS 327

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Warszawa 23 Października 2020 roku

W związku z bardzo szybko rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa COVID – 19 wielu rodziców postanowiło zatrzymać dzieci w domu przez nadchodzące 2 tygodnie. Dziś Premier poinformował opinię publiczną o decyzji rządu związanej z przejściem na naukę zdalną młodzieży z klas IV-VIII. Czy wszyscy Państwo jesteście w stanie zapewnić dzieciom opiekę w domach?

Sytuacja w naszej szkole jest dość trudna ze względu na stałą rotację pracowników szkoły, którzy pozostają w domach na kwarantannie. Dotyczy to również uczniów, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną lub sami są chorzy i mają pozytywne wyniki testu.

Ze względu na bardzo niską frekwencję uczniów w szkole pod koniec bieżącego tygodnia chcielibyśmy zapewnić wszystkim dzieciom pozostającym w domach – naukę zdalną. Niewątpliwie czasowe ograniczenie zajęć stacjonarnych zminimalizuje zagrożenie przenoszenia choroby w środowisku szkolnym, zapewniając zarówno rodzicom jak też pracownikom większe poczucie bezpieczeństwa.

Aby zorganizować pracę szkoły w trybie hybrydowym dla klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych musimy otrzymać od państwa jasną deklarację związaną z obecnością dziecka w szkole lub też jego pozostaniem w domu. Nauczanie częściowo stacjonarne a częściowo on-line, wymaga nowego tygodniowego rozkładu zajęć nauczycieli oraz decyzji, kto pracuje stacjonarnie a kto pozostaje w domu i pracuje zdalnie.

Dlatego prosimy o zgłoszenie drogą mailową lub telefoniczną do sekretariatu szkoły (lub ew.  wychowawców klas), kto z Państwa nie może zatrzymać dziecka w domu w dniach 26.10-06.11.2020r i będzie ono uczęszczało do szkoły w dotychczasowym trybie.

Wszystkim dzieciom pozostającym na nauce zdalnej zapewnimy zajęcia on-line.

W imieniu nauczycieli SPS nr 327

zespół kierowniczy

Małgorzata Dońska-Olszko i Izabela Suwińska

List Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do rodziców z 8 Września
Procedura organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.
PROŚBY I ZALECENIA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE W SPS 327

Warszawa 9 czerwca 2020

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że na poniższym linku można zarejestrować dziecko na „Lato w mieście” w naszej szkole

https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

 • Pierwszy turnus 29 czerwca- 3 lipca
 • Drugi turnus 6 lipca – 10 lipca

W sprawie dowozu dzieci do szkoły prosimy Rodziców o kontaktowanie się z Dzielnicowymi Wydziałami Edukacji.

Wszystkie procedury bezpieczeństwa związanego z pandemią COVID-19 zamieszczone są poniżej.

Zapraszamy

Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące akcji “Lato w Mieście”

 

Warszawa 23 Października 2020 roku

W związku z bardzo szybko rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa COVID – 19 wielu rodziców postanowiło zatrzymać dzieci w domu przez nadchodzące 2 tygodnie. Dziś Premier poinformował opinię publiczną o decyzji rządu związanej z przejściem na naukę zdalną młodzieży z klas IV-VIII. Czy wszyscy Państwo jesteście w stanie zapewnić dzieciom opiekę w domach?

Sytuacja w naszej szkole jest dość trudna ze względu na stałą rotację pracowników szkoły, którzy pozostają w domach na kwarantannie. Dotyczy to również uczniów, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną lub sami są chorzy i mają pozytywne wyniki testu.

Ze względu na bardzo niską frekwencję uczniów w szkole pod koniec bieżącego tygodnia chcielibyśmy zapewnić wszystkim dzieciom pozostającym w domach – naukę zdalną. Niewątpliwie czasowe ograniczenie zajęć stacjonarnych zminimalizuje zagrożenie przenoszenia choroby w środowisku szkolnym, zapewniając zarówno rodzicom jak też pracownikom większe poczucie bezpieczeństwa.

Aby zorganizować pracę szkoły w trybie hybrydowym dla klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych musimy otrzymać od państwa jasną deklarację związaną z obecnością dziecka w szkole lub też jego pozostaniem w domu. Nauczanie częściowo stacjonarne a częściowo on-line, wymaga nowego tygodniowego rozkładu zajęć nauczycieli oraz decyzji, kto pracuje stacjonarnie a kto pozostaje w domu i pracuje zdalnie.

Dlatego prosimy o zgłoszenie drogą mailową lub telefoniczną do sekretariatu szkoły (lub ew.  wychowawców klas), kto z Państwa nie może zatrzymać dziecka w domu w dniach 26.10-06.11.2020r i będzie ono uczęszczało do szkoły w dotychczasowym trybie.

Wszystkim dzieciom pozostającym na nauce zdalnej zapewnimy zajęcia on-line.

W imieniu nauczycieli SPS nr 327

zespół kierowniczy

Małgorzata Dońska-Olszko i Izabela Suwińska

List Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do rodziców z 8 Września
Procedura organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.
PROŚBY I ZALECENIA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE W SPS 327

Warszawa 9 czerwca 2020

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że na poniższym linku można zarejestrować dziecko na „Lato w mieście” w naszej szkole

https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

 • Pierwszy turnus 29 czerwca- 3 lipca
 • Drugi turnus 6 lipca – 10 lipca

W sprawie dowozu dzieci do szkoły prosimy Rodziców o kontaktowanie się z Dzielnicowymi Wydziałami Edukacji.

Wszystkie procedury bezpieczeństwa związanego z pandemią COVID-19 zamieszczone są poniżej.

Zapraszamy

Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące akcji “Lato w Mieście”

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 327 W OKRESIE PANDEMII
25 MAJA – 26 CZERWCA 2020R.

 1. Rodzice przyprowadzają dzieci do szkoły tylko od strony boiska (wskazane jest by w miarę możliwości była to zawsze ta sama osoba). Prosimy o zaznaczanie na liście obecności wyłożonej na parterze budynku przybycie dziecka do szkoły oraz jego odbiór po zajęciach.
 2. Rodzice proszeni są o noszenie maseczek i rękawiczek na terenie placówki i w budynku szkoły.
 3. Rodzice podpiszą jednorazowo pisemną zgodę na mierzenie dziecku temperatury przy każdym wejściu do szkoły (termometr bezdotykowy).
 4. Rodzice przy każdej wizycie w szkole wypełnią ankietę dotyczącą niekontaktowania się z osobami przebywającymi na kwarantannie.
 5. Rodzice przekazują ucznia pracownikowi szkoły w wyznaczonej strefie na parterze budynku, w której jednocześnie przebywać mogą 2 osoby dorosłe z dziećmi przy zachowaniu min. 2 metrów dystansu. Prosimy o nieużywanie telefonów komórkowych podczas przekazywania uczniów pracownikom szkoły i pozostawanie na jej terenie możliwie najkrótszy okres czasu.
 6. Dzieci nie przywożą z domu żadnych zabawek lub sprzętów. Dopuszczamy przywożenie z domu do szkoły książki do komunikacji przez uczniów przyjeżdżających na specjalistyczne zajęcia porozumiewania się (AAC).
 7. Posiłki dla uczniów klas I-III oraz przedszkolaków prosimy dostarczać w pojemnikach plastikowych i przekazywać wyznaczonej osobie w szatni na parterze.
 8. Uczniowie przebywają podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz specjalistycznych w określonych pomieszczeniach.
 9. Personel szkoły przestrzega wszelkich zasad bezpieczeństwa – pracuje w środkach ochronnych (fartuchy, maseczki, rękawiczki, ew. dodatkowo przyłbice plastikowe) – wszyscy często myjemy ręce.
 10. Pomieszczenia klasowe i pracownie są wietrzone a pomoce i wszelkie sprzęty dezynfekowane przed zajęciami z kolejnym uczniem. Dopuszczamy prowadzenie zajęć na terenie zielonym wokół szkoły oraz na boisku szkolnym.
 11. Sekretariat szkolny obsługuje rodziców po wcześniejszym kontakcie telefonicznymi i umówieniu się z rodzicem na parterze budynku – pracownicy sekretariatu (Marzenka, Irenka lub dyrektor) będą do Państwa schodzić na parter o wyznaczonej godzinie celem przekazania niezbędnych dokumentów. Sprawy wymagające jedynie omówienia prosimy załatwiać telefonicznie.

Zespół kierowniczy: M. Dońska-Olszko, I. Suwińska

Warszawa 18 maja 2020

Drodzy Rodzice,

W związku z możliwością częściowego uruchamiania zajęć opiekuńczych dla najmłodszych dzieci a także wybranych zajęć specjalistycznych dla uczniów klas IV-VIII  podjęliśmy wszelkie niezbędne działania by wyjść naprzeciw Państwa obecnym potrzebom i oczekiwaniom.

Nie jesteśmy w stanie przywrócić aktualnie normalnego działania szkoły, albowiem musimy przestrzegać wszystkich procedur bezpieczeństwa na terenie placówki wyznaczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zdecydowaliśmy zwolnić z pracy w trybie stacjonarnym pracowników, którzy przekroczyli 60-ty rok życia lub ze względów zdrowotnych znajdują się w grupie wysokiego ryzyka. Młodzi pracownicy, którzy sami  mają małe dzieci i często mieszkają ze swoimi rodzicami podjęli decyzję o pozostaniu na zasiłkach opiekuńczych. Powrotowi do pracy stacjonarnej towarzyszą obawy o bezpieczeństwo własne pracowników oraz ich rodzin, podobnie jak Państwo zapewne nie czują się w pełni komfortowo myśląc o konieczności dowożenia dzieci do szkoły w sytuacji, gdy sami musicie wracać do swoich zakładów pracy. Wielu z Państwa zdecydowało, że dzieci nie wrócą już do szkoły w tym roku szkolnym ale oczywiście nie wszyscy mają taką możliwość i w pełni rozumiemy konieczność udzielenia Państwu wsparcia przez naszą placówkę.

Niemniej jednak informuję, że wprowadzone procedury bezpieczeństwa wymagają od nas maksymalnego ograniczania kontaktów pomiędzy dziećmi i pracownikami, ustawicznej dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń oraz wszelkich wykorzystywanych  pomocy dydaktycznych, prowadzenia znaczącej części zajęć opiekuńczych i specjalistycznych na powietrzu (czyli  na boisku szkolnym i w otaczającym terenie zielonym) a także zabezpieczenia personelu maskami, przyłbicami, fartuchami oraz rękawiczkami.

Wszyscy pracownicy i rodzice/uczniowie muszą codziennie podpisać oświadczenie o braku kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie a także poddać się mierzeniu temperatury. Szczegółowe informacje związane z procedurą bezpieczeństwa zawiesimy pod koniec tygodnia na stronie www naszej szkoły. Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do zasad, które będą obowiązywały wszystkie osoby przebywające na terenie SPS nr 327.

Wychowawcy poinformują Państwa w jaki dzień i w jakim przedziale czasowym dzieci będą miały zorganizowane od 25 maja zajęcia specjalistyczne. Oczywiście prowadzone przez nauczycieli lekcje i spotkania on-line zostaną w pełni utrzymane do końca roku szkolnego.

 

Warszawa 18 maja 2020 r.

Zespół kierowniczy: Małgorzata Dońska-Olszko, Izabela Suwińska

Warszawa 06 maja 2020

Drodzy Rodzice przedszkolaków,

W związku z planowanym przez Prezydenta miasta Warszawy uruchamianiem oddziałów przedszkolnych od dnia 18 maja br. zwracam się z prośbą o pisemne poinformowanie sekretariatu szkoły czy  Wasze dziecko wymaga opieki naszego przedszkola i czy zamierzacie przyprowadzać/dowozić dziecko na zajęcia opiekuńcze do SPS nr 327.

Mamy wszyscy duże obawy związane z bezpieczeństwem dzieci i całych rodzin, zarówno naszych podopiecznych, jak też kadry pracującej z przedszkolakami. Postaramy się jednak spełnić zalecenia  Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja br. dotyczące określonych warunków, jakie muszą zostać spełnione przy uruchamianiu placówek opieki i wychowania przedszkolnego. Wymagania GIS są bardzo restrykcyjne i wprowadzają wiele zmian w normalnym funkcjonowaniu grupy przedszkolnej. Poza noszeniem maseczek i dezynfekcją, do której dzieci są już pewnie przyzwyczajone, bo widzą ją u Państwa  w domu, personel będzie nosił rękawiczki, fartuchy i przyłbice. Musi być także zachowany odpowiedni odstęp między dziećmi, osobami, które oddają dziecko do przedszkola, opiekunami w grupie. Dzieci mają bardzo ograniczoną liczbę zabawek a tym samym i sprzętów rehabilitacyjnych. Nie będą też mogły korzystać z książek komunikacyjnych i własnych pomocy ponieważ nie ma możliwości ich dezynfekowania. Przebywanie dziecka w grupie przedszkolnej na pewno nie będzie tak komfortowe jak do tej pory i będzie wiązało się z koniecznością przystosowania do nowych warunków.

Aktualne przepisy prawa mówią, iż powinniśmy w pierwszej kolejności zapewnić opiekę dzieciom rodziców pracujących, w szczególności tym, których zawody są krytyczne dla walki z pandemią COVID – 19. Wiem także od nauczycieli, że niektórzy z Państwa nie planują oddawania dzieci pod opiekę naszej placówki właśnie ze względów bezpieczeństwa samych dzieci oraz Państwa rodzin.

Otwarcie szkoły, nawet dla nielicznej grupy dzieci, wymaga odpowiednich przygotowań, na które na szczęście mamy jeszcze trochę czasu. Musimy jednak uzyskać od Państwa informacje pozwalające nam  zaplanować dalsze działania. Dlatego też proszę Rodziców zgłaszających dzieci do opieki przedszkolnej o podanie informacji na adres sekretariat@sp327.edu.pl z uwzględnieniem następujących danych:

– imię i nazwisko dziecka,

– godziny pobytu dziecka na terenie szkoły,

– dostarczanie obiadów własnych z domu lub zamawianie cateringu (o ile będzie to możliwe).

Dziękuję

Dyrektor Małgorzata Dońska-Olszko

Warszawa 29 marca 2020

Drodzy Rodzice,

Znaleźliśmy się w nietypowej i trudnej dla wszystkich sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem koronawirusa COVID – 19. Decyzją ministra edukacji, szkoły w całym kraju zostały zamknięte do Świąt Wielkanocnych. Nie wiemy jednak czy po przerwie świątecznej będziemy mogli wrócić do pracy i spotkać się w szkole z naszymi uczniami. Bardzo czekamy na ten moment i rozumiemy jakie wyzwania stanęły obecnie przed Rodzicami uczniów z niepełnosprawnością.

W miarę możliwości, zarówno wychowawcy klas, jak też wszyscy specjaliści starają się wspierać Państwa w codziennej edukacji i usprawnianiu dzieci. Cała kadra pedagogiczna naszej szkoły jest do Państwa dyspozycji gotowa realizować program nauki zgodny z Indywidualnymi Programami Edukacyjno-Terapeutycznymi uczniów. Nauczyciele przesyłają Państwu opracowane przez nich materiały edukacyjne i karty pracy, prezentacje, filmiki, instrukcje pracy z dziećmi a także linki do platform edukacyjnych i rekomendowanych przez MEN e-podręczników, czy wreszcie zasobów Internetu z ciekawymi pomysłami. Ich codzienna zdalna praca ma na celu wsparcie Państwa w kształceniu dzieci podczas domowej izolacji. Spotykacie się on-line – grupa na Facebooku, Skypie, Messengerze, platformach do video-konferencji  (zoom)   i innych portalach pozwalających na kontakt bezpośredni i zdalne nauczanie. To jakaś namiastka szkoły …. Choć wiemy jak ważne są dla naszych uczniów bezpośrednie kontakty społeczne. Tak jak nam wszystkim, im także musi teraz  bardzo brakować kolegów z klasy i codziennego szkolnego życia.

No cóż, w chwili obecnej priorytetem jest zdrowie i życie naszych rodzin i pozostanie w domach.

Prosimy zwracajcie się do nas o konkretne pomoce edukacyjne, lekcje i zadania. Zgłaszajcie wychowawcom, którzy są w stałym kontakcie z zespołami nauczycielskimi, swoje i uczniów potrzeby, oczekiwania i troski. Postaramy się, najlepiej jak umiemy, razem z Państwem realizować edukację domową.

W imieniu nauczycieli SPS nr 327

zespół kierowniczy

Małgorzata Dońska-Olszko i Izabela Suwińska

W związku z decyzją MEN z dnia 11.03.2020r. zajęcia w szkole i przedszkolu oraz WWRD zostają odwołane od 12 marca br. Uczniowie, których pracujący rodzice nie są w stanie zapewnić im opieki mogą w dniach 12 i 13.03.20 r. przebywać w szkole na zaj. opiekuńczo – wychowawczych pod opieka dyżurujących nauczycieli. Od 16 marca br. wszystkie placówki oświatowe, w tym nasza szkoła zostają zamknięte. Rodzicom przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem szkoły lub przedszkola. Odpowiednie wnioski znajdują się na stronie ZUS.

Przypominamy również o obowiązku poinformowania szkoły w przypadku zachorowania, kontaktu z osoba chorą lub odbywania kwarantanny.

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia oraz oświadczenia (za miesiąc marzec) dotyczące indywidualnego dowozu dzieci do placówki będą przesyłane drogą elektroniczną do Rodziców oraz do Wydziałów Oświaty i Wychowania.

W sprawie wymienionych dokumentów prosimy o kontakt mailowy na adres: intendent@sp327.edu.pl
W szczególności prosimy o podanie adresu mailowego do wysyłki dokumentów.