Szanowni Rodzice,

W ramach akcji „Lato w mieście 2024” zaplanowaliśmy wzorem lat ubiegłych 5 grup po czworo uczniów. W naszej szkole odbędą się dwa turnusy wypoczynku letniego:

1 turnus w dniach 24 – 28 czerwca

2 turnus w dniach 1 – 5 lipca

Wszelkie informacje dotyczące opłat i zasad organizacji znajdziecie państwo w regulaminie akcji „Lato w mieście” w SPS nr 327.

Miasto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, również podczas tegorocznej edycji Akcji „Lato w Mieście” nie podwyższyło opłaty dziennej, chcąc nadal zapewnić wysoki standard opieki oraz wyżywienia dla wszystkich uczestników – obowiązująca stawka to 50 zł dziennie w podziale: 20 zł opłata za wyżywienie oraz 30 zł opłata za opiekę.

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2024, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 14 maja 2024 r. od godziny 16:00 i potrwają do 26 maja 2024 r. do godz. 24:00 – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

Publikacja oferty placówek organizujących Akcję, w elektronicznym systemie zgłoszeń, nastąpi 14 maja 2024 r. o godz. 16.00.

Rodzice/opiekunowie prawni rejestrują dzieci na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 28 maja 2024 r. o godzinie 16.00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 29 maja 2024 r. od godziny 8.00 do 11 czerwca 2024 r. do godziny 16.00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

W dniach 15 – 24 maja rodzice składają wypełnione i podpisane karty kwalifikacyjne w sekretariacie szkoły.

W dniach 25 maja 11 czerwca rodzice do godziny 16.00 wnoszą opłatę za opiekę (30 zł) oraz za posiłki (20 zł) na oddzielne konta bankowe (konta podane w regulaminie Akcji), oraz dostarczają zaświadczenie o opłatach do sekretariatu szkoły.

Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Reprezentacja szkoły odebrała Nagrodę Wychowawczą imienia Janusza Korczaka w kategorii szkoły podstawowe z rąk pani Wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej.

Nagroda wychowawcza to „ prestiżowe wyróżnienie dla warszawskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, poszukujących własnych, innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w kluczowych obszarach wychowania. Konkurs promuje ideę placówki otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej – miejsca, w którym dostrzega się potrzeby wychowanków, uczniów oraz ich rodziców. Placówki, w której podstawowe prawa dziecka: do miłości, bycia szanowanym, posiadania własnych tajemnic, samostanowienia o sobie, rozwoju, zabawy, pracy i sprawiedliwości są na co dzień respektowane.”

Konto szkoły zasili również kwota 5 tysięcy złotych. Przeznaczymy je na uzupełnienie sprzętu komputerowego wspomagającego komunikację.

Nasze wspomnienia z poprzednich edycji Miesiąca AAC. Wkrótce więcej wspomnień.

Warszawa 16 Maja 2023

Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 26 czerwca  – 31 sierpnia 2023 r.  

Od 16 maja 2023 r. od godziny 16.00 rozpoczęły się zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”. Tak, jak co roku, w okresie ferii letnich, warszawscy uczniowie/uczennice oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Status uczennicy/ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia (oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej). Do wzięcia udziału w Akcji zapraszamy również dzieci z Ukrainy, na takich samych zasadach jak dzieci warszawskie.

Miasto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców nie podwyższyło w tym roku opłaty dziennej pomimo wysokiej inflacji oraz wzrostu cen produktów żywieniowych, energii i transportu chcąc nadal zapewnić wysoki standard opieki oraz wyżywienia dla wszystkich uczestników. W tym roku wszystkich uczestników obowiązuje jednakowa stawka 50 zł dziennie, jednak w zmienionym podziale: 20 zł opłata za wyżywienie oraz 30 zł opłata za opiekę.

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2023, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 16 maja 2023 r. od godziny 16:00 i potrwają do 28 maja 2023 r. do godz. 24:00 – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

Oferta placówek dostępna jest w menu bocznym systemu – Informator o ofercie.

Rodzice dzieci rejestrują się na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz ostatniego tygodnia ferii letnich).

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 30 maja 2023 r. o godzinie 16.00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 31.05.2023 r. od godziny 8.00 do 13.06.2023 r. do godziny 12.00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Feryjne Placówki Edukacyjne (FPE)

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w FPE. Opłata wynosi 20 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły  oraz napoje oraz 30 zł dziennie za opiekę. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu  w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2023 będzie organizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami.

Zapraszamy!

Варшавська акція „Літо в місті” 26 червня – 31 серпня 2023 року. 

Запис на цьогорічну акцію „Літо у місті” у Варшаві розпочнеться о 16:00 16 травня 2023 року. Як і щороку, під час літніх канікул варшавські учні/учениці, які проживають у столиці, будуть забезпечені доглядом та матимуть можливість взяти участь у різних заходах: спортивних, мистецьких, освітніх та розважальних. Статус учня/ учениці можуть отримати ті, хто відвідує початкові та середні школи в період з 1 вересня по 31 серпня (група дитячого садка є організаційною одиницею дитячого садка і не є частиною організаційної структури початкової школи). Діти з України також запрошуються до участі в Акції на тих самих умовах, що й варшавські діти.

Йдучи назустріч очікуванням батьків, місто цього року не підвищило щоденну плату, незважаючи на високу інфляцію та зростання цін на продукти харчування, енергоносії та транспорт, щоб і надалі забезпечувати високий рівень догляду та харчування для всіх учасників Акції. Цього року з усіх учасників буде стягуватися однакова плата в розмірі 50 злотих на день, але із зміненою розбивкою: 20 злотих за харчування та 30 злотих за догляд.

Як зареєструватися?

Набір на програму „Літо в місті 2023” за допомогою електронної системи подачі заявок розпочнеться 16 травня 2023 року з 16:00 і триватиме до 28 травня 2023 року до 24:00 – відповідно до процедури набору.

Публікація пропозицій закладів освіти, які беруть участь в Акції в електронній системі подачі заявок відбудеться 16 травня 2023 року о 16:00.

Батьки дітей реєструються на сайті: : warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl, використовуючи номер песеля своєї дитини, а потім самостійно створюють пароль. Після введення основної інформації в систему та вибору канікулярних періодів (періодів участі дитини у Варшавській акції «Літо в місті 2023») необхідно вказати бажані школи. Для кожного тижневого канікулярного періоду, який триває з понеділка по п’ятницю (за винятком державних свят та останнього тижня літніх канікул), можна вибрати будь-яку кількість шкіл.

Списки дітей, які пройшли відбір, будуть опубліковані 30 травня 2023 року о 16:00.

Наступним кроком буде оплата за харчування та догляд. З 31.05.2023 р. о 8.00 до 13.06.2023 р. о 12.00 необхідно подати підтвердження оплати або довідку про звільнення від оплати разом з роздруківкою кваліфікаційної картки та додатків (завантажити з системи) до кожної зі шкіл, до якої дитина пройшла кваліфікацію. Остаточне рішення про допуск дитини до участі в Акції приймає організатор дозвілля.

Перед заповненням кваліфікаційної картки, будь ласка, ознайомтеся з правилами та графіком зарахування, які доступні за посиланням: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Заклади освіти, які беруть участь у Варшавській акції „Літо в місті 2023”

Як і в попередні роки, заклади освіти, які беруть участь у Варшавській акції „Літо в місті 2023”, працюватимуть п’ять днів на тиждень, з 7:00-8:00 до 16:00-17:00, забезпечуючи догляд за учнями варшавських шкіл та дітьми, які проживають у Варшаві.

Батьки платять за харчування та догляд у закладі освіти. Плата становить 20 злотих на день за дворазове харчування, включаючи одну гарячу страву та напої, і 30 злотих на день за догляд. Діти, які протягом навчального року отримують безкоштовне або за півціни харчування, звільняються від оплати за догляд та харчування під час участі в Акції на підставі рішення директора школи або Центру соціального захисту населення. Для того, щоб звільнитися від оплати за догляд та харчування під час Акції, батьки повинні подати до закладу освіти, де відбуватиметься акція «Літо в місті 2023»,  довідку з рідної школи або Центру соціальної допомоги про те, що вони отримували безкоштовне або частково оплачуване харчування протягом навчального року.

Батьки, діти яких за медичними показаннями (на підставі медичної довідки) не можуть користуватися груповим харчуванням, звільняються від оплати за харчування і зобов’язані самостійно забезпечити відповідний раціон.

Варшавська акція  „Літо в місті 2023” буде організована відповідно до чинного законодавства, рекомендацій та обмежень.

Запрошуємо до участі!

Warszawa 8 Marca 2023

Na akademii z okazji Dnia Patronki każda z klas starszych przedstawiła wybrany przez siebie wiersz.

Teraz prezentują się przed kamerą. Jako pierwsze uczennice klasy VII AT – Zuzia i Teresa. Powiedzą wiersz Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy”.

O kolejnych filmach będziemy informować na stronie głównej szkoły. Starsze będzie można obejrzeć w przycisku „Recytujemy wiersze” na stronie głównej.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie klas I – III składają życzenia swoim kochanym Babciom i Dziadkom.

Warszawa 29 Listopada 2023

 

Warszawa 15 Września 2022

Drodzy Rodzice,

Zapraszamy, w poniższych terminach, Rodziców naszych uczniów do uczestnictwa w spotkaniach z zespołami nauczycielskimi, które pracują z danym dzieckiem. Celem zebrań jest dokonanie ewaluacji dotychczasowych postępów rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży w klasach I-VIII (przeprowadzenie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia – WOPFU) oraz zaplanowanie dalszych działań w obszarze nauki i wieloprofilowej terapii podopiecznych szkoły, czyli opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno -Terapeutycznego (IPET-u) na dany etap edukacyjny lub ewentualna modyfikacja już opracowanych IPET-ów.

W tabeli zamieszczonej w pliku pdf poniżej znajdziecie Państwo terminy dla poszczególnych oddziałów klasowych i prosimy wpisać je w kalendarz. Wychowawcy skontaktują się w sprawie uzgodnienia konkretnej godziny spotkania indywidualnie dla każdego ucznia.

Galeria zdjęć z Akcji Lato w Mieście:

Warszawa 9 Maja 2022 – aktualizacja 7 Czerwca 2022

Szanowni Rodzice,

W ramach akcji „Lato w mieście 2022” zaplanowaliśmy wzorem lat ubiegłych 5 grup po czworo uczniów. Odbędą się 2 turnusy wypoczynku letniego:

1 turnus 27 czerwca – 1 lipca

Dzieci przydzielone do pierwszego turnusu – pdf  <– kliknij tutaj

2 turnus  4 – 8 lipca

Dzieci przydzielone do drugiego turnusu – pdf  <– kliknij tutaj

================================================================

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ AKCJI „LATO W MIEŚCIE” – PDF  <– KLIKNIJ TUTAJ

================================================================

Wszelkie informacje dotyczące opłat i zasad organizacji znajdziecie państwo w regulaminie akcji „Lato w mieście” w SPS nr 327.

Od 10 maja 2022 r. ruszają w elektronicznym systemie zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”.

Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2022, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 10 maja 2022 r. od godziny 8:00 i potrwają do 22 maja 2022 r. – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

Rodzice dzieci rejestrują się na stronie: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz ostatniego tygodnia ferii letnich).

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 24 maja 2022 r. o godzinie 16:00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 25 maja 2022 r. od godziny 8:00 do 8 czerwca 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z regulaminem.
REGULAMIN LATA W MIEŚCIE – kliknij aby otworzyć

Warszawa 4 Maja 2022

Drodzy Rodzice,

Zapraszamy naszych uczniów do udziału w Akcji „Lato w Mieście” w dniach 27.06 – 8.07.2022.
W przyszłym tygodniu udostępnimy link do logowania i zapisywania uczniów na akcję letnią.

Warszawa 11 marca 2022
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195).

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.

Szczegółowe informacje w dokumencie pdf

 

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia oraz oświadczenia (za miesiąc marzec) dotyczące indywidualnego dowozu dzieci do placówki będą przesyłane drogą elektroniczną do Rodziców oraz do Wydziałów Oświaty i Wychowania.

W sprawie wymienionych dokumentów prosimy o kontakt mailowy na adres: intendent@sp327.edu.pl
W szczególności prosimy o podanie adresu mailowego do wysyłki dokumentów.