Czynności dnia codziennego

Nasza szkoła  zapewnia wszystkim uczniom indywidualną i grupową rehabilitację ruchową. Ale najważniejszym elementem usprawniania ruchowego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową jest transfer nabywanych umiejętności motorycznych na życie codzienne. Jeśli dziecko umie przemieszczać się przy sprzętach typu balkonik, trójnogi czy kule to musimy starać się, aby taka mobilność (nawet gdy wymaga asekuracji osoby dorosłej) była wykorzystywana przez ucznia w trakcie całego szkolnego dnia i w celowy sposób. Tylko wówczas możemy mówić o sukcesach w rehabilitacji. Wszystkie codzienne czynności, np.: przygotowanie śniadania, podlewanie kwiatów w ogródku czy też budowanie budki dla ptaków na zajęciach techniki stanowią ważne ogniwo w rehabilitacji funkcjonalnej uczniów szkoły.