W szkole odbywają się zespołowe zajęcia komunikacyjne –  „Gadułka” i „Gesty”, których głównym celem jest rozwijanie kompetencji w zakresie porozumiewania się za pomocą różnych systemów.

Podczas spotkań:

  • rozbudzamy motywację do kontaktów z rówieśnikami
  • wdrażamy uczniów do stosowania zasad efektywnej komunikacji
  • uczymy gestów Makatonu
  • utrwalamy słownictwo i rozwijamy umiejętność korzystania z indywidualnych pomocy komunikacyjnych
  • uczymy odpowiedzialności za własne wypowiedzi.