Uczniom niemówiącym zapewniamy indywidualne zajęcia komunikacji wspomagającej i alternatywnej, podczas których:

  • dobieramy odpowiedni system porozumiewania się
  • tworzymy indywidualne pomoce komunikacyjne
  • dbamy o rozwój języka ucznia
  • wdrażamy do wypowiedzi wieloznakowych
  • przygotowujemy do korzystania z technologii wspomagającej (urządzenia generujące głos, specjalistyczne oprogramowanie)
  • aranżujemy sytuacje konwersacyjne.