Nauczanie zdalne

W związku z pandemią Covid -19 od marca 2020 roku prowadzimy okresowo nauczanie zdalne. W czasie, gdy szkoły były zamknięte, uczniowie brali udział w grupowych i indywidualnych zajęciach on-line za pośrednictwem platform Cisco Webex i Zoom. Lekcje prowadzone były zarówno przez nauczycieli – wychowawców, nauczycieli przedmiotów, jak też terapeutów i specjalistów. Nauczanie zdalne odbywało się na wszystkich poziomach nauczania zaczynając od przedszkola. Ilość zajęć została dostosowana do możliwości uczniów oraz organizacji pracy w rodzinie. Lekcje trwały zazwyczaj ok. 30 – 40 minut. W ciągu jednego dnia dzieci i młodzież uczestniczyli w kilku (2 – 4) zajęciach online. Taka organizacja podyktowana było higieną pracy przed komputerem oraz możliwościami uczniów.

Podczas zajęć nauczyciele wykorzystywali różne pomoce dydaktyczne przygotowane dla poszczególnych uczniów lub zespołów klasowych. Były to prezentacje, filmy, piosenki, krzyżówki, animacje. Zajęcia były tak przygotowywane, aby każdy uczeń mógł w nich uczestniczyć.

W przypadku braku odpowiedniego sprzętu, szkoła starała się zapewnić uczniom komputer oraz odpowiednie oprzyrządowanie umożliwiające uczestnictwo w zajęciach on-line.