„Muzyczny alfabet Nutki i Amadeusza” to zajęcia mające na celu wprowadzanie uczniów z niepełnosprawnością ruchową i złożoną w świat muzyki za pomocą prostych technik teatralnych.  Ważnym elementem zajęć jest zapoznanie dzieci z literami alfabetu oraz z wybranymi sylabami i utrwalanie ich w zabawach muzyczno – ruchowych. Wykorzystywanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w postaci komunikatorów, gestów i symbolów PCS w trakcie realizacji zadań muzycznych daje możliwość aktywnego włączanie wszystkich uczniów. Zajęcia stanowią zachętę do odkrywania przez dzieci niemówiące możliwości włączenia się do śpiewania nie tylko za pomocą głosu, ale także poprzez użycie komunikatora, piktogramu oraz gestu. Połączenie nauki z radosną zabawą sprawia, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach.